Minh Long Đế bái Thiên Long tự – Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hung ( Trung )

Minh Long Đế bái Thiên Long tự

Thúy Yên tiên tử xuất thế tranh hùng

( Trung )

oOo

ThượngTrungHạ

            Lãng Bạc cốc nằm ở phía tây nam Thạch Cổ trấn, muốn về Đại Lý phủ ắt phải đi qua. Hai nơi này cách nhau vài trăm dặm, Đoàn Kiến Long xuất cung vốn cải trang thành một vị hoàng bào lão giả nên có mang theo vài người tùy tùng cũng không có gì lạ.

Lãng Bạc cốc nằm sâu trong vùng rừng núi hoang vu, càng rời ra trùng cốc, quang cảnh dần dễ chịu hơn. Cách Thạch Cổ Trấn 40 dặm về phía nam, có một thôn nhỏ. Mặt trời bắt đầu xuống núi, ở giữa chốn rừng núi hiểm trở không tiện nên cả đám người Đoàn Kiến Long quyết định vào trong thôn trú tạm. Đại đệ tử của lão là Thạch Thiên Phong muốn đi trước do thám, đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra.

–          Sư phụ, đệ tử xin đi trước kiểm tra sau nửa canh giờ lập tức quay lại

–          Chúng ta lúc rời cung không ai hay biết, nhưng ngươi đã muốn vậy thì cứ làm như vậy đi. Nhân tiện đây để mọi người nghỉ chân một lúc cũng tốt.

Thạch Thiên Phong lĩnh mệnh, xuống ngựa lập tức thi triển khinh công chạy vào trong thôn. Thạch Thiên Phong quê ở Dương Châu, lúc còn trẻ được mệnh danh là Tuyệt Đạo Khách, chuyên mưu sinh bằng nghề ăn trộm. Lúc đầu là trộm vặt những thứ linh tinh sống qua ngày sau ỷ vào thuật khinh công với chút võ công, lão bắt đầu trộm của những đại phú hào trong thành một phần đem tiêu vào rượu chè, cờ bạc, phung phí khắp chốn hoa nguyệt, một phần đem phân phát cho người nghèo. Các đại phú hào thành Dương Châu sau nhiều lần thúc thủ vô sách liền thuê một số lượng lớn cao thủ trong thành tìm cách vây bắt Thạch Thiên Phong. Lão họ Thạch, tên là Thiên Phong, ý nói hành động như gió trên trời, lai vô ảnh khứ vô tung, các cao thủ tập trung truy đuổi nhiều tháng mới bắt được. Ai ngờ, Thạch Thiên Phong võ công bình phàm, đánh vài hiệp đã bị khuất phục nhưng thuật khinh công lại là nhất lưu thiên hạ. Lão giả thương rồi bất ngờ trốn thoát đến nước Đại Lý, tại đây lại ngựa quen đường cũ nhưng lần này mục tiêu lại là hoàng cung nước Đại Lý. Vài lần đầu còn trót lọt khiến lão liều mạng hơn, vào tận trong cấm cung nơi hoàng đế ngự để trộm đồ.

Continue reading

Advertisements