Diễn võ trường Thiên Vương tính kế – Hội quần hùng Minh giáo gian mưu ( Hạ )

 

Diễn võ trường Thiên Vương tính kế

Hội quần hùng Minh giáo gian mưu

( Hạ )

oOo

  Tề danh cùng với Tứ Đại Phật sơn hay Tứ Đại Danh Sơn, Trung Quốc còn có 5 dãy núi thiêng khác tên gọi là Ngũ Nhạc, gồm Thái sơn ở phía đông, thuộc tỉnh Sơn Đông, Hoa sơn ở phía tây, thuộc tỉnh Sơn Tây, Hành sơn ở phía nam, thuộc tỉnh Hồ Nam, Hằng sơn ở phía bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây, Tung sơn ở trung tâm, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trung nhạc Tung Sơn nằm cách Lạc Dương khoảng 100 dặm ( 50km)  về phía Đông Nam, nơi cao nhất lên đến hơn 400 trượng ( 1440m), Chùa Thiếu Lâm tọa lạc nơi rừng trúc,  lưng dựa vào Ngũ Nhũ Phong của dãy Tung Sơn nên mới gọi là “Thiếu Lâm”. Quy mô của ngôi chùa “ võ lâm Bắc Đẩu” này lên tới hơn 600 mẫu, cổng tam quan bằng đá trên khắc bốn chữ “ Tung Sơn Thiếu Lâm”, hai bên là đôi câu đối dọc trên cột đá
Nhất vi độ Trường Giang, tu trì cửu tải
Lưỡng sơn tuế cổ tự, tham bái thập phương

Continue reading