Lạc Oanh Phong – Tây Côn Luân sơn

Image

DSC_5126
Đường lên Lạc Oanh Phong, nơi cư trú của Thiên Tằm nương

Thiên Tằm nương tương truyền là dòng dõi của Tây Vương Mẫu và hoàng đế nhân gian, toạ lạc tại đỉnh Tây Côn Luân.
Sinh ra đã có thân thể Chân Tiên, lại có Minh Ty Võng và Tử Kim Ty bất luận đao kiếm sắc bén như Thiên Ma Liễu kiếm của Liễu Kiếm Phi cũng không thể chặt đứt
Thiên Tằm nương một thân công phu tuyệt học Cửu Đoạn Thiên Sương Quyền, tuy không mạnh mẽ bằng Tuý Vương Quyền nhưng ảo diệu biến hoá bậc nhất thiên hạ.
Sống trên đỉnh Lạc Oanh, chuyên nuôi các loại dị tằm, lấy thuật luyện đan chế thuốc làm thú vui. Đặc biệt nuôi được Thiên Tằm, nhả ra 1 loại tơ bảo vệ nguyên thần cho tiên nhân

Photo taken by Tungsaliephotography ( Thánh Họa Du Hoàng Lâm Lãnh )

Advertisements